Audiovizuální (AV) díla představují velmi účinný prostředek ke sdělování odborných poznatků zábavnou a srozumitelnou formou, umožňující výrazně usnadnit porozumění složitých dějů (animace), ušetřit čas a úsilí vynaložené na frontální výuku (záznamy přednášek), či podnítit iniciativu studentů k aktivnímu přístupu ke studiu způsobem umožňujícím samostatně objevovat praktické uplatnění teoretických poznatků v reálném životě (hry).

Mnoho již hotových vzdělávacích materiálů je zdarma k dispozici jak na známých, tak i specializovaných internetových stránkách, ovšem některá témata je vhodné zpracovat na míru potřebám konkrétní výuky, proto může být užitečné vědět, jak je možné kvalitní audiovizuální projekty prakticky realizovat svépomocí i s použitím minimalistického vybavení a technických prostředků, které jsou běžně k dispozici.

Tato video-přednáška je tak věnována všem skvělým pedagogům, které zajímají možnosti zvýšení atraktivity výuky,
prohloubení porozumění probírané látky studenty v kontextu s dalšími oblastmi, případně časové úspory frontální výuky při zachování vysoké úrovně kvality vzdělávání. 

Print Friendly, PDF & Email