Fatem-TV.cz je výukovou platformou pro publikování příspěvků zaměřených na oblast nových médií v žurnalistice. Klíčovou roli zde hrají koncepty VJ (Video Journalism), MoJo (Mobile Journalism) a i zcela nové přístupy jakým je čím dál více se prosazující 360 Journalism ad. V jednotlivých rubrikách se budeme zabývat novými přístupy k tvorbě obsahů, novými technologiemi a tím jak tyto technologie rozvíjí a možná i omezují samotné žurnalisty. Snad na žádném jiném odvětví není tak patrné, že je ovlivňováno novými technologiemi, jako právě žurnalistika. Ty tym jsou doby kdy se dělili média na tištěná a therestriální a zde ještě na rozhlasová a televizní. Konvergenční tlaky a globalizace jasně udávají směr v médiích. Mi se na těchto stránkách budeme snažit přiblížit některé koncepty a trendy a to metodou populárně naučnou. Většina obsahů na tomto webu bude zpracována právě novými mobilními technologiemi, nebo novými postupy. Sami si chceme odzkoušet některé koncepty a zjistit jaký mají přínos pro Vás, diváky, uživatele, konzumenty.

Print Friendly, PDF & Email